74HC serie

HC (Highspeed Cmos) ic's zijn een nieuwe technologie en niet uitwisselbaar met de oudere LS of HCT serie.

!

74HC00

Quad dual input NAND gate.

14pens DIP

74HC02

Quad 2-input NOR gate.
14pens DIP

ttl_ic

74HC14

Hex. Schmitt Trigger
14pens DIP

74HC123AN

74HC123AN

Dual Retriggerable Monostable Multivibrator with Reset.
MFR: Fairchild

16pens DIP

OBSOLETE

74HC125

74HC125

Quad Buffer/Line Driver (3-State)

74HC151

74HC151

8-Input Multiplexer/Data Selector
16Pens DIP
74HC153
ttl_ic

74HC153

74HC174

74HC174

Hex D-Type Flip-Flop with Reset.
16pens DIP

74HC237

74HC237

3-to-8 line decoder CMOS Level
16PENS DIP

74HC245N

74HC245 DIL

Octal Non inverting Bus Reveiver.
20 pens DIL
74HC259

74HC259

Octal addressable latches.

Texas Instruments
74HC273

74HC273

Octal D flipflop with clear.
Texas Instruments, SN74HC273N

74HC373

74HC373

Octal transparant latch.
2-pens DIP
74HC574
ttl_ic_lang

74HC574

 

8-bit d-type flip-flop
20pens DIP
74HC4020

74HC4020

14-stage binary ripple counter
16Pens DIP

74HC4514

74HC4514 smalle DIP (300mil)

Digital Decoder/Demultiplexer

24pens smalle DIP.
Gebruikt op de WPC-S CPU printen

74HC4538

74HC4538

Dual Retriggerable Precision Monostable